Opis projektu

HENKOR J. M. Kordylak Spółka jawna realizuje projekt pt: „Opracowanie w toku prac B+R innowacyjnego nowatorskiego systemu kominowego BRATA TOTAL PROTECTION.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka, Oś priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu kominowego BRATA TOTAL PROTECTION, który będzie posiadał szereg unikatowych rozwiązań: system ułatwiający prawidłowe murowanie obudów kominowych, zastosowanie opatentowanego panela wyczystkowego (skuteczne uszczelnienie systemu kominowego, zredukowanie temperatur przenoszonych na zewnętrzne powierzchnie rewizyjne komina, konstrukcja umożliwiająca w sposób całkowicie bezpieczny na montaż trójnika wyczystkowego na górze komina, odporność systemu na wysokie temperatury, innowacyjna mieszanka betonowa o wysokich właściwościach redukujących zjawisko cofania się spalin, eliminacji mostków termicznych, podwyższoną wytrzymałością na ściskanie, izolacją termiczną, wyeliminowaniem pęknięć rury i zmniejszoną masą. Rezultatem projektu będzie innowacyjny system kominowy BRATA TOTAL PROTECTION będący pierwszym na rynku światowym kominem z unikalnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi. Nowy system kominowy powinien znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania oraz całkowicie wyeliminować powstawanie pożarów okołokominowych.

Całkowita wartość projektu: 4 687 500 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 3 358 900 PLN

unia.png
© “HENKOR” J. M. Kordylak sp.j. Wykonanie: Strony www Słupsk Koszalin